strona glownaStrona główna
kalendarzZadzwoń
mapaMapa
menuMenu

Regulamin

Zasady rezerwacji

W sezonie proponujemy Państwu pobyty tygodniowe, które zaczynają się w sobotę o godz. 16.00 i kończą w sobotę o godz. 11.00. Poza sezonem oraz w przypadku wolnych miejsc możemy zaproponować pobyt na krótszy okres (minimum 2 doby). Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailowo.

 • Po wstępnym ustaleniu okresu pobytu oraz interesującego Państwa domku zostaje on zarezerwowany na okres 7 dni podczas których będziemy oczekiwać na przesłanie przez Państwa na nasze konto bankowe zaliczki w wysokości 30 proc. ceny pobytu.
 • Po przesłaniu zaliczki otrzymają Państwo od nas potwierdzenie rezerwacji drogą mailową bądź SMS z podaniem terminu i informacją o wynajmowanym domku.
 • Nieprzesłanie przez Państwa zaliczki w terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
 • Zaliczka jest bezzwrotna i dotyczy tylko określonego w rezerwacji terminu i domku.
 • Po przybyciu prosimy o okazanie dokumentu tożsamości i uregulowanie należności za pobyt (zgodnie z rezerwacją).
 • W przypadku skrócenia przez Państwa pobytu w stosunku do określonego w rezerwacji nie zwracamy należności za pobyt.
 • Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją przez Państwa powyższych zasad wynajmowania domków w naszym ośrodku.
 • Rezerwacje grupowe i rezerwacje na kolejny rok kalendarzowy są każdorazowo uzgadniane z kierownictwem ośrodka.

Warunki pobytu

 • Na terenie letniska mogą przebywać wyłącznie osoby, które wykupiły pobyt w domkach, apartamentach, odpłatnie cumują jachty lub są gośćmi restauracji, baru.
 • Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom, które zachowują się agresywnie.
 • W domku może mieszkać tylko ustalona wcześniej liczba gości.
 • Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania.
 • Ośrodek nie odpowiada za przedmioty należące do gości.
 • Prosimy o zapoznanie się z wyposażeniem domku. Zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji. Goście pokrywają całość kosztów remontu lub naprawy zniszczonego przez nich mienia.
 • W naszych domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 • Bardzo prosimy o nieużywanie w domkach dodatkowych urządzeń grzewczych (piecyków, suszarek do grzybów itp.).
 • W przypadku zgubienia klucza do domku pobieramy opłatę w wysokości 250 zł.
 • Grille można używać przy domkach, pod ciągłym nadzorem i pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym gościom w ośrodku.
 • Właściciele psa zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia, zapewnienia mu legowiska, sprzątania po nim nieczystości i wyprowadzania go na smyczy.
 • Samochody pozostają zaparkowane na parkingu przy recepcji (parking niestrzeżony). Bardzo prosimy wjeżdżać na teren letniska tylko w celu rozładowania i ładowania bagaży na początku i na koniec pobytu.
 • Goście szanują ciszę przyrody, nie używają radia i głośników poza domkami.
 • Sprzęt rekreacyjny jest wynajęty klientom ośrodka na ich wyłączną odpowiedzialność. Przyjmując sprzęt rekreacyjny (rower, łódka, żaglówka, inne) klient oświadcza, że ma niezbędne i wystarczające kwalifikacje do jego obsługi.
 • Znajdujemy się w pięknym miejscu i chcemy o nie dbać. Dlatego segregujemy śmieci. W miejscu wydzielonym znajdują się kontenery na szkło, plastik, papier i odpady organiczne. Bardzo prosimy o rzetelne segregowanie śmieci i zachowanie czystości na całym terenie Letniska.
 • Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie ośrodka odpowiadają ich opiekunowie.
 • Dzieci kąpią się w jeziorze pod opieką i na odpowiedzialność opiekunów.
 • Między domkami, w godz. 23:00-7:00 obowiązuje cisza nocna.
 • Goście są zobowiązani do podporządkowania się zaleceniom kierownictwa ośrodka. Osoby zakłócające spokój i porządek mogą zostać z ośrodka usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 • Goście zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi ośrodka.
 • Nie wyrażamy zgody na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich. Organizację wszystkich innych imprez na terenie ośrodka trzeba wcześniej ustalić z kierownictwem ośrodka.

Kierownictwo ośrodka ma prawo do udzielania rabatów uznaniowych.
Regulamin obowiązuje od 01.01.2022r.

Adres

Chmielówka – Letnisko
Nowe Chmielówko 1 / koło Urowa
14-230 Zalewo

Rezerwacja

Tel. 691 514 657
Tel. 89 758 86 21
e-mail: letnisko@chmielowka.pl

Right Menu Icon